Stappenplan

Stappenplan

De stappen die wij voor u zullen doorlopen om tot een uiteindelijke schadevergoeding te komen hebben wij hieronder samengevat;

 • Aansprakelijkheid bepalen: Allereerst moet er bepaald worden wie er aansprakelijk is voor de aan u toegebrachte schade. De tegenpartij dient dan officieel aansprakelijk gesteld te worden. In veel gevallen is men verzekerd en zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkennen. Het erkennen van de schade kan hierbij geheel of gedeeltelijk zijn. Ook wordt er bepaald in welke mate u zelf heeft bijgedragen tot het ongeval.
 • Bepalen van de schade en bijkomende kosten: De schade aan materiële zaken zoals kleding, fiets of auto is vaak goed en makkelijk te bepalen. Immateriële schade zoals het niet goed kunnen functioneren door rug of hoofdletsel is moeilijker vast te stellen. Volgens de wet moet er aangetoond worden dat er een verband bestaat tussen het ongeval en de klachten die men daarna heeft. Vaak is het nodig dat daarvoor een medisch advies opgesteld moet worden. Het is daarom van groot belang dat men zo snel mogelijk na het ongeval contact opneemt met een arts, zodat de klachten goed behandeld zullen worden. Alle kosten die hierbij komen kijken zullen uiteindelijk vergoed worden door de aansprakelijke van het ongeval.
 • Voorschot van de schadevergoeding: De partij die aansprakelijk is gesteld voor de geleden schade is verplicht om een voorschot te betalen op de uiteindelijk te betalen schadevergoeding. Nadat de voorlopige schadestaat is opgemaakt wordt door ons een verzoek tot het betalen van een voorschotvergoeding aan de verzekeraar gedaan. Hiermee kunt u in ieder geval de eerste door u gemaakte kosten opvangen.
 • Medische kosten voortvloeiend uit ongeval: Als er sprake is van letsel, wil de verzekeraar weten wat de aard en de ernst van het letsel is. Ook wil men vaststellen of er een verband bestaat tussen het ongeval en uw klachten. Dit verband wordt onder meer op basis van een medisch dossier vastgesteld. De verzekeraar zal dus om een machtiging vragen om het medisch dossier op te vragen. Omdat het vaak om complexe zaken gaat hebben vaak de verzekeraar en de bemiddelaar, Optimum Letselschade, een medisch adviseur. Deze zullen beiden een advies uitbrengen over de aard en de ernst van de klachten, hoe men verwacht dat het herstel zal verlopen en of er eventueel nog beperkingen en klachten van blijvende aard zullen zijn.
 • Afwikkeling schadezaak: Als er tot slot een medische eindsituatie is bereikt door beide partijen (artsen en medisch adviseurs geven aan dat er weinig verandering meer in de situatie zal komen) wordt de totale schade vastgesteld en wordt er een definitieve schadevergoeding overeengekomen. Om het dossier af te sluiten, wordt er een schaderegeling getroffen die vastgelegd wordt in een vaststellingsovereenkomst.

Welke kosten kunnen vergoed worden

 • Materiële kosten (Kleding, vervoersmiddel, bezittingen)
 • Kosten voor een ziekenhuisopname
 • Revalidatiekosten
 • Verlies van eigen risico door ongeval
 
 • Kosten van een tijdelijke huishoudelijke hulp
 • Kosten van aanpassingen van de woning of auto door letsel
 • Bijkomende uiterlijke verzorging
 • Verlies van zelfwerkzaamheid (Als u (tijdelijke) niet meer kunt klussen)
 
 • Verlies aan arbeidsvermogen
 • Studievertraging
 • Extra hulp (verzorging)
 • Kosten zonder nu (bijvoorbeeld een vergoeding voor de vakantiereis die u moest annuleren)
 •  

Gratis hulp bij letselschade

Vul onderstaand formulier in en dan nemen we binnen 24 uur contact met u op.